<![CDATA[Gwenda Waterink - Blog]]>Fri, 22 Jan 2016 00:08:17 +0100Weebly<![CDATA[Sprong naar een nieuw kunstlog - Jump to a new artblog]]>Thu, 14 Jan 2016 10:09:46 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/sprong-naar-een-nieuw-kunstlog-jump-to-a-new-artblog


THIS SITE MOVED TO A NEW PLACE: WWW.SIMONENIJBOER.NL


BE WELCOME!


Lieve mensen,
2015 heeft voor mij in het teken van schilderen gestaan. In januari deed ik mee aan ’30 paintings in 30 days’ van Leslie Saeta, en ik vond het geweldig om elke dag te schilderen.

Ik ben heel simpel begonnen, gewoon maar wat experimenterend, en steeds zette ik dag na dag nieuwe en kleine stapjes op de weg van het schilderen.

Daarna vervaagde het dagelijks schilderen. Het drukke leven nam de overhand, en maanden lang lag het schilderen stil.

In september 2015 deed ik mee aan de tweede 30 paintings in 30 days. Ik merkte hoe goed het werkt om dagelijks, of in elk geval met grote regelmaat te schilderen. Ik stapte in de flow, en bleef er ook in.

Doordat ik dagelijks schilderde (op de weekenden en de vakanties na) focuste ik meer op het proces dan op het resultaat. Ook al bakte ik er niks van, ik wist steeds: morgen zijn er weer nieuwe ronden, nieuwe kansen.

Soms had ik erg weinig tijd, en dan maakte ik iets heel erg kleins. Dus zelfs het nemen van een minuscuul stapje hielp me om in de flow van het schilderen te blijven.

Ik sloot een soort ‘verbond’ af met mezelf en het schilderen, zonder dat het geforceerd was. Het schilderen was een dagelijkse bron van vreugde, dus het was geen opoffering.

Maar het maakte wel dat ik niet zomaar een smoesje verzond om er onderuit te komen. Inspiratie of geen inspiratie: ik ging er voor zitten. Alleen als ik het echt niet in mijn werkdag kon proppen, ging het feest niet door.

Eigenlijk is dat verbond een soort huwelijk. Je belooft trouw en gaat door, ook als het een tijdje niet zo lollig is, en die droompartner toch ook zo zijn of haar irritante kanten blijkt te hebben.

Ik weet natuurlijk niet zeker, of ik dit verbond in de toekomst zal blijven houden. Ook goede huwelijken stranden soms;-) Maar voor nu ben ik erg blij met mijn nieuwe liefde!


Overstap naar een nieuw weblog

Ik heb mijn werk al deze tijd onder een mijn schilderijen onder een pseudoniem gepubliceerd. Ik voelde me te verlegen om daadwerkelijk onder mijn eigen naam mijn experimenten aan de buitenwereld toe te vertrouwen. Dit anonieme anonieme weblog hielp me om vrijuit te creëren.

Wie me enorm heeft geholpen door haar trouwe enthousiasme is Dotty Seiter. Op dit blog kun je veel van onze ‘online gesprekken’ terugvinden.

Ook anderen (engelstalige) bezoekers reageerden enthousiast. Dat heeft me erg gestimuleerd om door te gaan.

Op dit moment wil ik graag de overstap maken naar mijn ‘gewone’ website (www.simonenijboer.nl) .

Het ‘kunstlog’ komt daar gewoon als apart tabje in het menu terecht. Wie het leuk vindt kan mijn ontdekkingstocht in de wereld van het schilderen volgen. En wie weet raak je geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan.

Wil je reageren op dit blogje, of op een van de andere posts: dat vind ik ontzettend leuk!


Een heel hartelijke groet!
Simone
foto: www.flickr.com onder een creative commons license. Fotograaf: Saskia Jansen

Dear readers,

2015 has been the year of painting for me. In January, I participated in the ’30 paintings in 30 days’- challenge from Leslie Saeta, and I just loved to paint every day.

I started out very simple, with just some experimenting. I painted day after day and took new and small steps on the way of painting.

In the months following januari, the painting faded. Life was busy, and for months I hardly painted.

In September 2015 I took part again in the second 30 paintings in 30 days. I noticed how well it works for me to paint daily, or at least regularly. I got into the flow, and  remained there.

Because I painted every day (except on weekends and holidays) I focused more on the process than on the result. Even though I stumbled along sometimes, I always knew: tomorrow there are new opportunities again.


Sometimes I had very little time, and then I did something very, very small. So even taking a tiny step helped me to stay in the flow of painting.

I made a sort of “covenant” with myself and painting, without feeling forced. The painting was a daily source of joy, so it was not a sacrifice.

But it made me not making excuses. Inspiration or no inspiration: I painted. Only if I really could really not cram it in my workday the party was canceled.

Actually, that covenant is a kind of marriage. You promise loyalty, even if it sometimes disappointing, and that dream partner happens to be very irritating sometimes.

I’m not certain whether I will continue to keep this covenant in the future. Even good marriages fail sometimes ;-). But for now: it works very well: I’m really happy with my new love!

I published my paintings under a pseudonym on another weblog. I felt too shy to actually publish my experiences under my own name and trust them to the outside world. This temporary anonymous blog helped me to create freely.

Who helped me by her loyal enthusiasm is Dotty Seiter. In the previous blog you can see many of our ‘online conversations’ about painting. Others (English) visitors reacted enthusiastically also. This has encouraged me a lot to go keep on painting.


Change to  a new artblog

At this time I would like to make the transition to my ‘regular’ website www.simonenijboer.nl. The ‘kunstlog’ is there just as a separate tab in the menu.

Who likes to follow my journey into the world of painting: be more than welcome!.
And who knows, you might become inspired to start or continue your own creative journey.

If you feel like commenting on this blog post, or any of the other posts: I really appreciate that!!


With love!
Simone

Hier klikken om te bewerken.
]]>
<![CDATA[13 januari 2016]]>Wed, 13 Jan 2016 08:45:00 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/13-januari-2016
Lieve lezer!

Vandaag de tweede collage (van de familie van vier). Wat is dit leuk om te doen. Zie de blog van gisteren voor de manier waarop Jane Davies dit aanpakt.

Vannacht kreeg ik opeens een ingeving, waarom de collage van gisteren me dwars zat, tenminste de witte balk in het midden.

Opeens bedacht ik me, dat misschien het contrast tussen 'wit' en de rest te groot is. Met andere woorden: stel dat je het in 'grayscale' zou bekijken, zou het dan niet te contrastrijk zijn. Ik heb het onmiddellijk uitgeprobeerd. Zie voor de resultaten de blog van gisteren (voor de overzichtelijkheid heb ik het daar onderaan geplakt). En inderdaad...

En nu we toch bezig zijn: hier een 'grayscale' van die van vandaag. Die oogt wat mij betreft een stuk meer in balans dan die van gisteren.
Heel interessant, dat werken in grijstinten. Wederom geïnspireerd door Jane Davies. Kijk hier voor een blogpost van haar hand over dat onderwerp.


Een fijne dag gewenst!

Simone

Dear reader!


Today the the second collage (in the family of four). This is so much fun to do. See the blog yesterday for the way Jane Davies addresses this.

Tonight I suddenly had an idea, why  yesterdays collage was bothering me, at least the white bar in the middle.

Suddenly it occurred to me that perhaps the contrast between 'white' and the rest is too large. In other words, imagine that you'd see it in 'grayscale', then it would not be too contrasty. I tried it out immediately. For the results, see the blog yesterday (for the sake of clarity, I stuck it down there). And indeed...

And while we're at it: here 'grayscale' from those of today. That looks for me a lot more balanced than that of yesterday.
Quite interesting, that working in grayscale. Again inspired by Jane Davies. Look here for a blog post of her hand on that subject.


Have a nice day!

Simone

]]>
<![CDATA[12 januari 2016]]>Tue, 12 Jan 2016 11:18:14 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/12-januari-2016

Beste lezer,

Vandaag een geheel nieuw experiment. Geïnspireerd door Jane Davies en haar 'Teeny tiny art' ben ik vandaag aan iets dergelijks begonnen. Volg de link om een video te zien van hoe zij het aanpakt. Ik heb het op een soortgelijke manier gedaan.

Boven vind je een collage van 10 bij 10 cm. Ik ben begonnen met een vierkant van 20 bij 20, wat ik in vieren heb geknipt. De komende dagen zal ik dus wellicht de andere drie van het vierkant posten.

Uiteindelijk heb ik de collage weer beschreven met krijt.

Ik ben niet zo zeker over het witte gedeelte. Maar telkens als ik het afdekte met iets anders werd het geheel te rommelig. Dus: ik laat het in eerste instantie zo.

Tot morgen!

Simone

p.s.: hieronder vind je het proces: een stapel restpapier en de collage van 20/20 die ik nadien in vieren heb geknipt.Dear reader,

Today, a whole new experiment. Inspired by Jane Davies and her "Teeny tiny art" I started with something similar. Follow the link to see a video of how she approaches it.

Above you will find a collage of 10 to 10 cm (4/4 inch) . I started with a square of 20 by 20 cm which I cut into quarters.

Eventually, I scribbled on the collage with crayon

I'm not so sure about the white part. But every time I capped it with something else the whole collage became too busy. So I leave it so for now
.

See you tomorrow!

Simone

p.s.: below you find the process: a stack of paper scraps, and the 20/20 cm square that I cut in four quarters afterward.
13 januari:
Here below I post a grayscale of today's piece. I was not happy with the white bar in the middle. See the post of 13 januari about that:


]]>
<![CDATA[11 januari 2016]]>Mon, 11 Jan 2016 10:07:57 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/11-januari-2016Lieve lezers,

Vandaag  gewerkt aan iets op 50/50 cm. Het lijkt alsof er weer een soort 'dier' uit is gekomen. Nu vrees ik weer dat ik nooit meer van die beesten af kom! Maar ik laat de tijd de zaken rustig ontwikkelen...

Het 30-dagen programma van Leslie Saeta laat me  stiekem richten op 'af' of 'semi-af' werk. Wat lastig is als ik ietsje groter werk. En: ik wil het dagelijks schilderen niet overslaan als het enigszins kan. Maar de rest van de dingen die ik wil en moet doen worden niet minder.

Tegelijkertijd heb ik ook zin om gewoon dingen uit te proberen die niet op 'af' werk zijn gericht. Schetsjes, knippen en plakken, compositiedingen uitproberen. Er zijn zoveel nieuwe dingen te ontdekken!

Een heel fijne dag!
SimoneDear
readers,

Today I worked on 50/50 cm again (20/20 inch). It looks like a kind of 'animal' has come out again. Now I fear I will never get away from the beasts! But I guess I just have to let the things develop in their own pace ...

The 30-day program of Leslie Saeta makes me  focus on 'finished or semi-finished' work every day. Which is difficult if I work even slightly bigger. And  I don't want to skip the daily painting if possible, but the other responsibilities in my life don't seem to shrink;-)

And: I also want to try out things that have not the intention to create 'finished' workSketches, cutting and pasting, try composition-things . There are so many new things to discover!

Have a very nice day, and thank you for your visit!

Simone

]]>
<![CDATA[8 januari 2016]]>Fri, 08 Jan 2016 13:06:00 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/8-januari-2016
.

Lieve lezers,

Vandaag had ik weinig tijd (voor de verandering), maar heb me toch aan een experimentje gewaagd. Iets wat ik al veel langer in gedachten had.

Ik gebruik namelijk als palet altijd een tijdschrift of iets dergelijks, niks geen mooie officiële afscheurpaletten o.i.d.
Na een tijdje zitten die paletten helemaal vol klodders verf.

Deze keer heb ik er een stuk van 10/10 cm uitgeknipt (viel niet mee, door die soms erg dikke laag verf), en ben daarmee aan de slag gegaan met verf en krijt.

Het resultaat was niet zo denderend vond ik, maar toch was het een interessant project om in zo'n 'bergachtig' landschap te schilderen. Ik heb ook een foto toegevoegd (zie hieronder) van ditzelfde ding in laag decemberzonlicht. Dan zie je de schaduwen. En een stuk van de het palet dat ooit dienstdeed als ikea-gids!

een hartelijke groet en een fijn weekend gewenst!
Simone


Dear readers,

Today I had little time (for a change), but I did a little experiment that I had been thinking about for a while.

I usually use as a palette  a magazine or something like that, not palettes that you buy in a store.

After a while those palettes are completely filled with blobs of paint.

I cut a piece of 10/10 cm (was not easy, sometimes through a very thick layer of paint), and worked there upon with paint and chalk.

The result was not so overwhelming I thought, but it was an interesting project to paint in such a 'mountainous' landscape (so I will post it anyway). I've also added a photo of the same thing in the low december sun. Then you see the shadows. And a second photo of the palette that once served as an Ikea guide!

Have a nice weekend!
Simone

]]>
<![CDATA[7 januari 2016]]>Thu, 07 Jan 2016 09:25:47 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/7-januari-2016Lieve lezers,

Vandaag opnieuw een experimentje: voor de eerste keer heb ik op 10/10 cm geschilderd (4/4 inch). Wederom geïnspireerd door Jane Davies.

groet!
SimoneDear readers,

Today another expeirment: For the first time I painted on a 10/10 cm piece of paper (4/4 inch). Again inspirated by Jane Davies,

have a nice day!
Simone
]]>
<![CDATA[6 januari 2016]]>Wed, 06 Jan 2016 09:55:57 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/6-januari-2016Lieve lezers,

Vandaag ben ik weer terug bij de 'gewone' kleuren: dus weg van alleen maar blauw, rood en geel. Ik miste de helderheid van de andere kleuren - het experiment is hoe dan ook geslaagd, want ik heb weer wat geleerd.

Vandaag weer verder gegaan op 20/20 cm. Nogal een worsteling gek genoeg: veel 'herstelwerkzaamheden'.. Ik denk dat ik misschien morgen maar weer eens aan de slag moet met mijn '5-minutepaintings': met de overgebleven verf in 5 minuten maar wat aanrommelen. Niet met het oog om een 'af' stuk werk aan te leveren, maar om in de flow te komen en zonder nadenken te werken.

Een ander ding dat ik vandaag wil proberen is het bekijken hoe dit schilderij er uit zit in grijstinten. Ik kreeg dit idee van Jane Davies. Een 'values'-study, zogezegd. (hoe heet zoiets in het Nederlands?)

Hieronder  vind je het.

Groetjes!
Simone

Dear readers,

Today I'm back in the 'normal' colors: so away from only blue, red and yellow. I missed the brightness of the other colors.
The experiment of the last days is successful anyway because I have learned something.

Today I continued with the size 20/20 cm. Quite a struggle : a lot of 'restoration-works' on this piece...
I think I maybe tomorrow might start again with my five-minute paintings'. Not in order to provide a "finished" piece of work, but to get into the flow and working without thinking.

Another thing that I want to try today is to see how this painting turns out in shades of gray. I got this idea from Jane Davies. A values' study, so to speak.

Below  you can find it

Greetings!
Simone

]]>
<![CDATA[5 januari 2016]]>Tue, 05 Jan 2016 10:02:33 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/5-januari-2016Lieve lezers,

Vandaag een tweede experiment (20/20 cm) met de drie primaire kleuren rood, geel en blauw (en wit en zwart natuurlijk).

Ik merk echter dat ik de 'andere' kleuren mis, dus ik denk dat ik morgen toch 'gewoon' ook de andere kleuren weer uit de kast haal.

Een fijne dag!
Simone

Dear
readers,

Today a second experiment (20/20 cm - 8/8 inch) with the three primary colors red, yellow and blue (and white and black, of course).

However, I find myself missing the 'other'  colors, so I think tomorrow I will get the other colors out of the closet again.

Have a nice day!
Simone

]]>
<![CDATA[4 januari 2016]]>Mon, 04 Jan 2016 10:29:51 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/4-januari-2016Lieve lezers,

Vandaag weer een dag van de 30 paintings in 30 days van Leslie Saeta. Ik doe niet meer echt 30 dagen mee: in het weekend schilder ik niet.

Vandaag een interessant experiment: ik heb alleen met de primaire kleuren rood, geel en blauw geschilderd, en met zwart en wit.
Ik schilderde altijd al met een beperkt palet (de afgelopen tijd veel in groen/blauw/wit/zwart, vaak met rood op de onderste lagen), maar met puur de primaire kleuren schilderen heb ik nog niet veel gedaan.

Wie weet ga ik er mee verder: we zullen zien!

Een fijne schilderdag gewenst!

SimoneDear readers,

Today will be another day of the 30 paintings in 30 days of Leslie Saeta. I do not really paint 30 days because I'm not painting at the weekends.

Today an interesting experiment: I have only used the primary colors red, yellow and blue, and black and white.
I always painted with a limited palette (lately much in green / blue / white / black, often with red on the underlayers), but with pure primary colors  I have not painted often.

Maybe I'll continue with it, we shall see!

Have a nice (painting)day, and thanks for your visit!

Simone

]]>
<![CDATA[2 januari 2016]]>Sat, 02 Jan 2016 10:06:56 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/2-januari-2016


Lieve lezers,

Vandaag is de tweede dag van de 30-paintings-in 30-days van Leslie Saeta. Wie zin heeft om mee te doen kan zich volgens mij nog steeds hier aanmelden.
Precies een jaar geleden deed ik voor het eerst mee, en vier maanden geleden ook. Het dagelijks schilderen heeft me veel gebracht, en ik doe met veel plezier weer mee.

Vandaag ben ik doorgegaan op het pad waar ik voor de vakantie op liep: 20/20 cm, blauw/groen/wit/zwart, verf, krijt en krantenpapier...

Tot morgen!
Simone


Dear readers,

Today is the second day of the 30-paintings-in 30-days-challenge from Leslie Saeta. Those who want to participate can still sign up here I think.
Exactly a year ago I participated for the first time, and four months ago again. The daily painting has brought me much, and I participate in it with great pleasure again.

Today I continued on the path that I walked befor the holiday started: 20/20 cm, blue/green/ white/black, paint, chalk and an old newspaper ...

See you tomorrow!
Simone

]]>
<![CDATA[18 december 2015]]>Fri, 18 Dec 2015 10:11:04 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/18-december-2015
 -


Lieve lezers,

Vandaag wederom een korte exercitie. Omdat ik al een stuk of vijf vellen papier had geprepareerd (met krantenpapier voor de textuur) ging dat nog een beetje.
Te druk voor het eind van het jaar - jammer gneoeg!

Wat ik leuk vond, en wat me ook verbaasde, is dat er wederom een soort 'beest' uitkwam. Ik vind het leuk en ze maken me vrolijk!

Normaal voel ik me vooral thuis bij de abstractie, maar dit soort wezens heb ik graag op papier!

Vanaf volgende week heb ik vakantie. Ik weet nog niet in welke mate ik daadwerkelijk nog met verf en krijt in aanraking ga komen de komende twee weken.

Voor het geval dat: ik wens iedereen alvast een gezegende kersttijd en een goed nieuw jaar toe!

Simone
Dear
readers,

Today again a short exercise. Since I had already prepared five sheets of paper (with newspaper for texture), that was possible.
I am too busy at the end of the year for lots of painting...

What I liked, and what also surprised me is that once again a kind of 'beast'
came out . I like it and they make me happy!

Usually I feel especially at home in the abstract, but this kind of creatures I don't mind on my paper!

Starting next week, I will have vacation. I do not know to what extent I actually still will be in touch with crayon and  paint the next weeks.

Just in case, I wish everyone a blessed Christmas season and a happy new year!

Simone

]]>
<![CDATA[17 december 2015]]>Thu, 17 Dec 2015 09:26:11 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/17-december-2015


Lieve lezers,

Gisteren kreeg ik een fijn 'comment' op dit weblog van Madeleine (ik kende haar niet), dat ze mijn werk 'visceral' vond. Ik wist niet wat dat betekende, dus heb het opgezocht.

Nu blijken de 'viscera' de ingewanden te zijn. Visceral betekent zoiets als 'vanuit de ingewanden', diep, intens, non-rationeel, diepgeworteld, instinctief, emotioneel, fysiek.

Dankjewel, Madeleine! Ik beschouw dat als een groot compliment...

Vandaag weer verder met de 20/20 centimeter.
Net als gisteren meende ik vaag wat figuratievers te ontwaren dan ik lang heb gemaakt. Iets van een 'beest' of 'organisme'.
We zullen zien waar dit toe leidt!

lieve groet en een fijne dag,
Simone


Dear readers,

Yesterday I received a nice 'comment' on this weblog from Madeleine (did not know her until her comment), that she found my work 'visceral'. I did not know what that meant, so I looked it up in the dictionairy.

Now it appears that the 'viscera' are the intestines. Visceral means 'from the gut', deep, intense, non-rational, deeply rooted, instinctive, emotional, physical.

Thank you, Madeleine! I consider that a big compliment!

Today we continue with the 20/20 centimeters.
Like yesterday, I  vaguely discerned some figurative things in the painting. Something of a 'beast' or 'organism'.
We'll see where this is going!

Have a nice day and thank you for visiting!
Simone]]>
<![CDATA[16 december 2015]]>Wed, 16 Dec 2015 09:09:02 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/16-december-2015


Beste lezers,

Vandaag verder op één van de reeds ingezette vellen papier van 20/20 cm. Vandaag meende ik voor het eerst sinds tijden iets figuratiefs waar te nemen ;-)

lieve groet,
SimoneDear readers,

Today also one of the sheets of 20/20 cm that I started yesterday. Today I felt for the first time something figurative appear;-)

with love,
Simone


]]>
<![CDATA[15 december 2015]]>Tue, 15 Dec 2015 10:45:46 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/15-december-2015Beste lezers,


Afgelopen vrijdag heb ik een operatie ondergaan aan mijn sleutelbeen. Ik ben nog steeds herstellende, maar toch ben ik vanochtend aan het werk gegaan, ditmaal op klein formaat (20/20 centimeter).

Dezelfde kleuren als de afgelopen tijd (turquoise, felgroen, rood, wit, zwart).

Het leuke (maar ook lastige) van op klein formaat werken, is dat je makkelijk aan meerdere dingen tegelijkertijd kunt werken. Ik heb nu vijf vellen van 20/20 centimeter tegelijkertijd onder handen. Dit is de eerste.

Hartelijke groet!

Simone
Dear readers,Last Friday I had surgery on my collarbone. I'm still recovering, but this morning I went to work anyway, this time in a small format (20/20 centimeters).

The same colors as the last time (turquoise, bright green, red, white, black).

The fun (but difficult) thing of working on small size, is that you can easily work on multiple things at the same time. I now have five sheets of 20/20 centimeters in progress simultaneously. This is the first.

Thanks for visiting, and have a nice day!

Simone
]]>
<![CDATA[10 december 2015]]>Thu, 10 Dec 2015 12:24:51 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/10-december-2015Lieve lezers,

Vandaag door op het pad van 50/60 centimeter, en gekreukeld krantenpapier.
Vanwege de kreukels en de dikkere lagen verf die ik nu gebruik, kost alles veel meer droogtijd. Ik werk dus op meerdere vellen papier tegelijkertijd.

Vind het allemaal erg leuk om te doen.

De komende dagen zal ik vrijwel zeker niet kunnen schilderen. Ik heb morgen een operatie om het titanium weer uit mijn schouder te laten halen (had in april een operatie vanwege een gebroken sleutelbeen).

Hopelijk kan ik het schilderen daarna zo snel mogelijk weer oppakken.


hartelijke groet!

Simone

.
Dear readers,

Today I walked further along the path of 50/60 centimeters, and wrinkled newspapers.
Because of the wrinkles and the thicker layers of paint that I use now, everything takes much longer to dry. So I work on multiple sheets of paper at a time.

Find it all very fun to do.

The next few days I will almost certainly not be able to paint. Tomorrow I will be having surgery to remove the titanium  from my shoulder (in April I had surgery for a broken collarbone).

Hopefully I can pick up the painting as soon as possible!.


Thanks for visiting!

Simone

]]>
<![CDATA[9 december 2015]]>Wed, 09 Dec 2015 10:40:45 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/9-december-2015Lieve lezers,

Vandaag weer hard gewerkt aan het volgende stuk. Ditmaal gewoon weer op behangpapier, om niet te kritisch te worden op mezelf en gewoon een eind weg te durven klodderen.
Formaat 50/60 centimeter.

Ik had gisteravond rugpijn (en dat heb ik nooit). Waarschijnlijk van het met een relatief groot doek bezig zijn, en dan gewoon op een tafel. Dan sta je dus de hele tijd voorovergebogen.

Maar plek voor een ezel heb ik eigenlijk niet, dus dit laat ik even sudderen.

Vandaag veel krantenpapier in het schilderij, met de bijbehorende vouwen en kreukels. Leuk om te doen!

Het is nog niet helemaal af. Door alle  kreukels neemt het schilderij veel verf op, en is het dus niet zo snel droog. Een laatste laag met krijt komt nog.


lieve groet, fijne dag!
SimoneDear
readers,

Today I worked hard on the next piece. This time, just used  wallpaper, for not trying to be too critical of myself and just dare to paint  away.
The size is 50/60 centimeter.

I had last night backache (which I never have). Probably from being busy with a relatively large canvas, and then just on a table.

But place for a easel I do not have, so I let it simmer.

Today many newspapers in the painting, with its folds and creases. Fun to do!

It is not finished yet. Because of the creases the painting takes a lot of drying time.. A final layer of crayon will come.


I wish you a wonderful  day, and thanks for visiting
Simone

]]>
<![CDATA[8 december]]>Tue, 08 Dec 2015 11:57:16 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/8-decemberLieve lezers,

Vandaag heb ik van het andere canvas dat ik nog had een tweede doek gemaakt. Al doende kreeg ik het idee om een tweeluik te maken. Dat maakt het formaat ineens een stuk groter! Bij elkaar zo 70 bij 180 cm.

Ik vond het erg leuk om hier zo mee te experimenteren.

En dit vergt waarschijnlijk nog veel oefening, want compositie wordt een heel ander verhaal op dit formaat...

een fijne dag en bedankt voor je bezoek!

Simone
Dear readers,

Today I made a second canvas.   In the process I got the idea to create a diptych. This makes the size of the two paintings together a lot bigger! That is 70 to 180 cm.

I found it very nice to experiment with this dyptich..

And this probably needs more practice, because composition is a whole other story in this format...

Have a nice day and thanks for visiting!

Simone


]]>
<![CDATA[7 december 2015]]>Mon, 07 Dec 2015 10:42:59 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/7-december-2015Lieve lezers,


Vandaag weer nieuwe stappen.

Voor het eerst (sinds jaren) op nog een formaatje groter gewerkt dan 50/70 cm: ditmaal op 70/90 centimeter. Het paste nog net op mijn bureau, zoals je op de foto's beneden kunt zien.

Voor de eerste keer dit jaar op canvas. Tot nu toe steeds op (behang) papier gewerkt, gewoon om maar vrijuit te kunnen werken, zonder me druk te maken over kosten of opslag.

Maar nu ontstond toch de drang om weer een beetje groter te gaan werken, en kon ik geen andere kant op dan op het canvas.

Erg fijn!

Ik snorde nog een oud doek op uit een vorig leven, dat ik als totaal mislukt beschouwde. Grappig genoeg kun je er nog her en der een paar stukjes van zien.

Lieve groet van Simone


(ps: kijk hieronder voor het wordingsproces)

 


Dear readers,


Today new steps again.

For the first time (in years) I worked larger than 50/70 cm: this time on 70/90 centimeters. It fits just on my desk, as you can see below in the photo's
.
For the first time this year on canvas. Until now I worked on wallpaper, but that was just to be able to work freely, without worrying about costs or storage.

But now I had the urge to paint on a bigger scale, so I had to switch to the canvas.

Very nice to do!

I got another old canvas from a previous life, which I regarded as a total failure. Funny enough you  still can see here and there a few pieces of the old painting shining through.Have a nice day!
Simone


(ps: see below for the process)
]]>
<![CDATA[4 december 2015]]>Fri, 04 Dec 2015 12:40:36 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/4-december-2015Lieve lezers,

Vandaag had ik nauwelijks tijd, dus vandaar alleen maar een klein ding gedaan met een 'lift'-papiertje: een A-4tje dat ik gebruik om overtollige verf van een schilderij af te tillen (wat voor grillige kleurpatronen zorgt).
Ik heb een la waarin ik ze bewaar, en zodra ze voldoende kleur hebben houd ik ze apart voor momenten als deze.

En nu weer terug naar het gewone werk, en naar de surprises en de gedichten.


Fijne Sinterklaas gewenst!
SimoneDear readers,

Today I hardly had time, so I only did a small thing with liftingpaper, an A-4 sized page that I use to lift off excess paint from a painting (and what makes for nice color patterns).
I have a drawer where I keep them, and once they have enough color I keep them apart for moments like these.

And now back to my other work and to the surprises and the rhymes.


Have a nice day, and if you are dutch: a happy Sinterklaas,!
Simone]]>
<![CDATA[3 december 2015]]>Thu, 03 Dec 2015 12:55:29 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/3-december-2015Lieve lezers,

Vandaag een gele dag!

Omdat ik over een oud schilderij heen schilderde, en het geel nogal transparant was, was dit een hele klus;-)
Toch erg leuk, eens een andere kleur!

Ik ga binnenkort verder experimenteren met  grote kleurvlakken.

Fijne dag!Dear readers,

Today a yellow day!

Because I painted over an old painting, and the yellow was rather transparent, this was a daunting task;-)
Very nice to see a different color!

I'm going to experiment further with large areas of color soon.

Have a wonderful day!

]]>
<![CDATA[2 december 2015]]>Wed, 02 Dec 2015 10:12:53 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/2-december-2015Lieve lezers,


Nogal een worsteling vandaag. Dit schilderij begon erg licht, en eindigde erg donker. Heb niet hebben van witte verf helpt niet... Moet nu ECHT naar de winkel, maar heb absoluut geen tijd, want de surprises voor Sinterklaas moeten af!

lieve groet,
Simone

Dear
readers,


Quite a struggle today. This painting started very light, and finished very dark. Not having white paint does not help ... Should REALLY go to the store, but have absolutely no time, because the surprises for Santa Claus (a great dutch 5-decemberfeast) must be finished.!

with love!,
Simone

]]>
<![CDATA[1 december 2015]]>Tue, 01 Dec 2015 09:54:58 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/1-december-2015


Lieve lezers,

Vandaag de derde oorspronkelijk rood-geel-blauwe 5-minuten-painting van een derde laag voorzien. Deze is 50/50 centimeter groot.

Fijne dag!
Simone
Dear readers,

Today I painted a third layer on the 5-minute painting from a while ago. This one is 50/50 cm.

with love!
Simone

]]>
<![CDATA[30 november 2015]]>Mon, 30 Nov 2015 10:10:43 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/30-november-2015


Lieve lezers,


Vandaag weer een stukje verder gelopen op het pad van gisteren.
Weer op 50/70 cm, weer over een oude grote 5-minute painting heen.

lieve groet van
Simone


Dear
readers,


Today walked a little further back on the path yesterday.
Weather on 50/70 cm, again on a big old five-minute painting it.

sweet greeting
Simone

]]>
<![CDATA[27 november 2015]]>Fri, 27 Nov 2015 09:48:35 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/27-november-2015Lieve lezers,

Vandaag een interessante dag met een nieuwe wending qua compositie. Ben benieuwd waar dit 'onderverdelen in kleurvlakken' me gaat leiden. In elk geval voor nu is het interessant voor me, omdat het me de gelegenheid geeft elk deel van het schilderij boeiend te houden, en niet één grote vage blob te produceren. Wat ook wel nodig is, want het is een vrij groot vel papier van 50/70 centimeter.

Een weg die ik zeker verder ga bewandelen.

Trouwens: dit schilderij is fase drie van een van de grote 5-minute-paintings die ik een tijdje geleden produceerde (de felle rood/geel/blauwe exemplaren). Er is helemaal niets meer van te zien ;-)


Met de restjes verf heb ik nog twee 5-minuten-schilderijen geproduceerd. Zie onder.


Ik wens je een fijne dag!


groet,
Simone

Dear
readers,

Today an interesting day with a new direction in terms of composition. I wonder where this   'colorfields' will lead. At least for now it is interesting for me because it gives me the opportunity to keep every part of the painting fascinating, and not to produce one big fuzzy blob. And that is necessary, because it is a fairly large piece of paper of 50/70 centimeters.

A road that I'm definitely going to walk further.

By the way: this painting is phase three of the big five-minute-paintings I produced a while ago (the bright red / yellow / blue ones). There is nothing left of it;-)

With the leftover paint I have produced two five-minute-paintings. See below.


Have a nice day!


greeting,
Simone


]]>
<![CDATA[25 november 2015]]>Wed, 25 Nov 2015 09:29:20 GMThttp://gwendawaterink.weebly.com/blog/25-november-2015Lieve lezers,

Vandaag veel zwart, en een groot wit/zwart contrast. Weet niet zo goed wat ik ervan vind... Hoe dan ook, het is weer een experiment.

Verder met het restje verf een 5-minutes-painting. Zie onder.

Dat was het voor vandaag!

Een fijne dag gewenst,
Simone


Dear readers,

Today, a lot of black, and a big white / black contrast. Do not really know what I think about it yet ... Anyway, it's another experiment.

Furthermore, with the leftover paint a five-minutes-painting, see below.

That's it for today!

Have a nice day,
Simone]]>